Volgens Henkjan Honing is iedereen die melodieën uit elkaar kan houden en maatgevoel heeft muzikaal. In essentie is de mens een muzikale diersoort, en waarom zou hij de enige zijn?  Is muzikaliteit niet juist een eigenschap van álle dieren, een vermogen met een duidelijke biologische basis, zoals Charles Darwin vermoedde?


Een zeeleeuw die enthousiast headbangt op de muziek van Earth, Wind & Fire… wat zegt dat over haar muzikale aanleg? Hoe onderzoek je of een dansende kaketoe maatgevoel heeft of niet? En waarom is dat belangrijk? Hoe komt het dat een Franse baby anders huilt dan een Duitse?


Honing probeert deze en andere intrigerende vragen over muziek en ons muzikale brein te beantwoorden in zijn onderzoek, boeken en lezingen.

Last update 20210106

(placeholder)
Iedereen is muzikaal